Odkrywamy "Bogdankę"Wycieczka do kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”.

Cele:
  • poznanie metod i procesu wydobycia węgla kamiennego,
  • poznanie pracy górników
  • jaki jest wpływ działalności kopalni na środowisko przyrodnicze.