Plan Targów
Celem Targów 2.0 jest prezentacja działań uczniów z pierwszego semestru i/lub upowszechnienie zasad Kodeksu i ich zastosowania w praktyce.
Stanowiska
Nauczyciel/
Opiekun grupy
Działanie – prezentacja – aktywności grup
1.
p. Jacek Dziwulski
Rodzicielski Kodeks Bezpiecznego Korzystania z Internetu.
2.
p. Iwona Drozdowska-Orłowska
Prezentacja filmu (Movie Maker) o lekcjach w klasie 2e dotyczących edytora grafiki Paint. Lekcję prowadziły dziewczynki z klasy 5a.
 • Zapoznanie z metodą „Uczymy innych”.
3.
p. Barbara Kosmala
Prezentacja nagrań wystąpień przed publicznością, ulotki – „Sztuka prezentacji”.
 • Zachęcenie uczniów do czytania lektur.
 • Przygotowanie wystąpień przed publicznością.
 • Sztuka poprawnego, pięknego mówienia przed kamerą.
4.
s. Maristella
Lucyna Zgrzendek
Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
 • Potrafię wyszukać mapy Palestyny z czasów Jezusa.
 • Dowiem się, że na podstawie Biblii można tworzyć szlak pielgrzymki.
 • Zobaczę ważne miejsca związane z życiem i cudami Jezusa.
5.
p. Klaudia Gołoś-Robak
Wybrani uczniowie z klasy zaprezentują działania zespołu w ramach ścieżki „odwrócona lekcja”.
 • Zaprezentowanie efektów pracy uczniów klasy 3a (wytwory prac).
 • Zapoznanie uczniów ze ścieżką edukacyjna „Odwrócona lekcja”.
 • Motywowanie uczniów i nauczycieli do pracy w/w metodą.
6.
p. Renata Grulich
Projekt „Odkrywamy Lublin”.
 • Poznaję pomniki przyrody.
 • Poznaję miejsca, gdzie rosną te pomniki przyrody.
 • Znam trasę rowerowa biegnącą przez Lublin.
7.
p. Anna Król
Wybrani uczniowie prezentują „Historię pisma i książki” – fragment zajęć ze ścieżki „Uczymy innych”.
 • Zapoznanie uczniów z historią pisma i książki poprzez prezentację multimedialną.
8.
p. Urszula Siodłowska
Wybrani uczniowie prezentują korzystanie ze słowników multimedialnych – Tropimy ……
 • Poznają znaczenie wybranych związków frazeologicznych i synonimów.

Tak pracowaliśmy nad programem Targów 2.0 w naszej szkole w dniu 16 marca 2015 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz