Targi 2.0


Część oficjalna Targów 2.0
w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie


Uroczystego otwarcia targów dokonała pani dyrektor Elżbieta Zakrzewska, która przywitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych i zapoznała z celem Targów 2.0.


Rozpoczęcie Targów 2.0      Kodeks 2.0 przypomniały zebranym uczennice klasy szóstej.


Kodeks w rymowankach przypomnieli zebranym
uczniowie klasy 3c.
 

Pan Jacek Dziwulski zapoznał wszystkich
z "Rodzicielskim Kodeksem Bezpiecznego Korzystania
z Internetu".
Pani Joanna Poniatowska, koordynator programu, zapoznała zebranych z harmonogramem zwiedzania stoisk.Relacja z Targów 2.0


http://prezi.com/8czsxrux3m7c/present/?auth_key=u6wxrx9&follow=zapmuwz3bgma

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz