Zwiedzanie stoisk na Targach 2.0Po części oficjalnej uczniowie pod opieką nauczycieli uczących zwiedzali stoiska na Targach 2.0:
 
Rodzicielski Kodeks Bezpiecznego Korzystania z InternetuPrezentacja filmu (Movie Maker) o lekcjach w klasie 2e dotyczących edytora grafiki Paint. Lekcję prowadziły dziewczynki z klasy 5a.
Zapoznanie z metodą „Uczymy innych”.
 Prezentacja nagrań wystąpień przed publicznością, ulotki – „Sztuka prezentacji”.
   Zachęcenie uczniów do czytania lektur.
  Przygotowanie wystąpień przed publicznością.
Sztuka poprawnego, pięknego mówienia przed kamerą.


Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
 Potrafię wyszukać mapy Palestyny z czasów Jezusa.
  Dowiem się, że na podstawie Biblii można tworzyć szlak pielgrzymki. 
Zobaczę ważne miejsca związane z życiem i cudami Jezusa. Wybrani uczniowie z klasy zaprezentują działania zespołu
w ramach ścieżki „odwrócona lekcja”.
      Zaprezentowanie efektów pracy uczniów klasy 3a (wytwory prac). 
 Zapoznanie uczniów ze ścieżką edukacyjna „Odwrócona lekcja”. 
Motywowanie uczniów i nauczycieli do pracy w/w metodą.
Projekt „Odkrywamy Lublin”.
     Poznaję pomniki przyrody.
Poznaję miejsca, gdzie rosną te pomniki przyrody.
Znam trasę rowerowa biegnącą przez Lublin.

Wybrani uczniowie prezentują „Historię pisma i książki”
– fragment zajęć ze ścieżki „Uczymy innych”.
Zapoznanie uczniów z historią pisma i książki
poprzez prezentację multimedialną.

Wybrani uczniowie prezentują korzystanie ze słowników multimedialnych – Tropimy ……
Poznają znaczenie wybranych związków frazeologicznych i synonimów.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz